Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 2193, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 765, a parc. č. 293/120, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou
Požadovaná cena
1842600
Platnost do
2020-08-17
Telefon
585711242
E-mail
koutna@pmo.cz
Osoba
Andrea Koutná
Útvar
závod Horní Morava
Katastrální území
Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, okres Vsetín