Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1982, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002969 a názvem „tok E (Tok D) od rybníka Přední Sax do Nežárky“, o délce 140 m, upravující koryto drobného vodního toku, pravobřežního přítoku Nežárky z rybníka Sax (IDVT 10274441, ČHP 1-07-03-077), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemcích parc. č. 3732 a 3733/2 v k.ú. Drahov. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou vodní nádrže s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
25690
Platnost do
2020-08-17
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
Závod Horní Vltava
Katastrální území
Drahov, Drahov, okres Tábor