Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se dva pozemky nacházející se v extravilanu obce v těsné blízkosti bývalé rekultivované skládky. Parc. č. 1114 - orná půda o výměře 3608 m2, parc. č. 1115 - ostatní plocha o výměře 1039 m2. K požadované ceně se DPH nepřipočítává.
Požadovaná cena
28150
Platnost do
2020-08-17
Telefon
566 593 711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Jaroslav Koukal
Katastrální území
Pozďátky, Slavičky, okres Třebíč