Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemková parcela č. 1613/16 o výměře 5 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří
Požadovaná cena
4300
Platnost do
2020-08-20
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Chabařovice, Chabařovice, okres Ústí nad Labem