Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku 34/2 (oddělený dle GP z p. č. 34) v k. ú. Hřensko, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 22 m2
Požadovaná cena
3300
Telefon
724395195
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Hřensko, Hřensko, okres Děčín