Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 1366/11 ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 252 m2, zapsaný na LV č. 50 pro k.ú. Orlické Zlákovice
Požadovaná cena
126000
Platnost do
2020-08-21
Telefon
257099236
Osoba
p. Kopecký
Útvar
Závod Dolní Vltava
Katastrální území
Orlické Zlákovice, Milešov, okres Příbram