Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Prodávaný majetek sestává z kabelového vedení 10 kV (Rozvody energetické Heřmanice), kabel 1 ks, AYKY 3x240x120 o délce 347 bm, který je umístěn v/na pozemcích p. č. 458/3, p. č. 458/65, p. č. 458/73. Součástí kabelového vedení je jedna rozvodná instalační skříň (RIS); kabelového vedení (Rozvody energetické Heřmanice), kabel 1 ks, AYKY 4x70 o délce 158 bm, který je umístěn v/na pozemcích p. č. 458/42, p. č. 458/52, p. č. 458/53, p. č. 458/73, p. č. 458/75. Součástí kabelového vedení je jedna RIS; kabelového vedení 10 kV (Rozvody elektřiny), kabel 1 ks, AYKY 3x240x120 o délce 346,8 bm, který je umístěn v/na pozemcích p. č. 458/3, p. č. 458/19, p. č. 458/46, p. č. 458/47, p. č. 458/65, p. č. 458/67. Součástí kabelového vedení je sedm RIS; kabelového vedení 10 kV (Přípojka k objektu na pozemku p. č. 1493), kabel 1 ks, AYKY 3x240x120 o délce 16 bm, který je umístěn v/na pozemcích p. č. 458/3, p. č. 458/40, p. č. 458/47, p. č. 1493; kioskové trafostanice TS 1 včetně betonového základu z panelů o výměře 17 m2 na části pozemku p. č. 458/73, kioskové trafostanice TS 2 včetně betonového základu z panelů o výměře 17 m2 na částech pozemků p. č. 458/3 a p. č. 458/47, vše v areálu Heřmanice, k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. Spolu s převodem výše uvedeného majetku bude Smlouvou o zřízení věcného břemene uzavřeno věcné břemeno inženýrské sítě – energetických rozvodů ve prospěch vlastníka nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí ve výši 156.600,00 Kč bez DPH (189.486,00 Kč vč. DPH).
Požadovaná cena
4731100
Platnost do
2020-08-21
Telefon
+420606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
Oddělení obchodu
Katastrální území
Heřmanice, Ostrava, okres Ostrava-město