Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p. č. 981v k. ú. Boletice nad Labem, druh poz. ostatní plocha o výměře 125 m2
Požadovaná cena
16000
Platnost do
2020-08-22
Telefon
724395195
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Boletice nad Labem, Děčín, okres Děčín