Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky p.č. 2667/1,2670/7,2670/8,2670/9,2670/10,2677,2678,2679/1,2679/2,2680/2,2714,2743,2745,2746, 2747,2748,2749,2750,2679/3,2679/4,2680/1,2681/1,2685. Jedná se o přímý prodej spoluvlastnického podílu. Pozemky jsou součástí samostatného komplexu.
Požadovaná cena
5410000
Platnost do
2020-08-22
Telefon
956150106
E-mail
marie.chalupova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Marie Chalupová
Útvar
LS Telč
Katastrální území
Jemnice, Jemnice, okres Třebíč