Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství S 1823/11
Popis
Jedná se o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ předmětných pozemků: parc. č. 1852– lesní pozemek o výměře 896 m2, parc. č. 1853– lesní pozemek o výměře 3616 m2, parc. č. 4042– lesní pozemek o výměře 10317 m2, parc. č. 4043– lesní pozemek o výměře 4567 m2, parc. č. 4767– lesní pozemek o výměře 15 m2
Požadovaná cena
196120
Platnost do
2020-08-23
Telefon
956 194 106
E-mail
jaroslava.hamernikova@lesycr.cz
Osoba
Jaroslava Hamerníková
Útvar
LS Třeboň
Katastrální území
Ledenice, Ledenice, okres České Budějovice