Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.p.č. 1127/3 ostatní plocha o výměře 384 m2
Požadovaná cena
125000
Platnost do
2020-08-22
Telefon
725257378
E-mail
michal.krupka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Krupka
Útvar
Lesní správa Ještěd
Katastrální území
Křižany, Křižany, okres Liberec