Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nemovitosti tvořené pozemkem p.č. 826/2 o výměře 94 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Skořice č.p. 128 - rodinný dům a pozemkem p.č. 826/4 o výměře 22 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Skořice v Brdech, obec Skořice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany. Dále se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 826/26 o výměře 533 m2, druh pozemku ostatní plocha oddělený GP č. 10-87/2019 z původního pozemku p.č. 826/16, druh pozemku ostatní plocha a pozemek p.č. 826/27 o výměře 231 m2, oddělený GP č. 10-87/2019 z původního pozemku p.č. 826/1, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Skořice v Brdech, obec Skořice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany.
Požadovaná cena
1110000
Platnost do
2020-08-24
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Skořice v Brdech, Skořice, okres Rokycany