Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 940/22 o výměře 210 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, p.č. 945/43 o výměře 474 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 1796 o výměře 27 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 1797 o výměře 18 m2, druh pozemku ostatní plocha. Vše zapsané na LV č. 8 pro k.ú. Měrunice, obec Měrunice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice. Dále se jedná o pozemky p.č. 212/5 o výměře 171 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 215/1 o výměře 30 m2, druh pozemku lesní pozemek, p.č. 905/4 o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.č. 905/5 o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Vše zapsané na LV č. 10 pro k.ú. Mukov, obec Hrobčice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.
Požadovaná cena
21000
Platnost do
2020-08-24
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Měrunice, Měrunice, okres Teplice
Katastrální území
Mukov, Hrobčice, okres Teplice