Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o nemovitosti tvořené pozemkem p.č. 826/12 o výměře 92 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Skořice č.p. 133 - rodinný dům a podíl id. ½ na pozemku p.č. 826/13 o výměře 49 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Skořice v Brdech, obec Skořice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany. Dále se jedná o nově vzniklý pozemek p.č. 826/23 o výměře 1 037 m2, druh pozemku ostatní plocha oddělený GP č. 10-87/2019 z původního pozemku p.č. 826/16, druh pozemku ostatní plocha a pozemek p.č. 826/25 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha , oddělený GP č. 10-87/2019 z původního pozemku p.č. 826/14, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 4 pro k.ú. Skořice v Brdech, obec Skořice u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Rokycany.
Požadovaná cena
1150000
Platnost do
2020-08-24
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Skořice v Brdech, Skořice, okres Rokycany