Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek p.č. 776/1 v k.ú. Srby u Tuchlovic, který se nachází v ochranném pásmu dráhy vlevo železniční tratě Kladno – Lužná u Rakovníka, obec Tuchlovice, v části obce Srby u Tuchlovic. Byl oddělen GP č. 335-083/2012 ze stávajícího pozemku p. č. 776. Je tvořen svahem – bariérou - kopírující těleso cyklostezky a ležící mezi tělesem cyklostezky a zastavěnou částí obce. Na tomto svahu se nachází bezcenný náletový porost. Na pronájem pozemku p.č. 776/1 v k.ú. Srby u Tuchlovic, mimo jiné, je sepsána nájemní smlouva na dobu neurčitou.
Požadovaná cena
319534
Platnost do
2020-08-25
Telefon
+420 972 235 253
E-mail
KovalovaI@spravazeleznic.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Srby u Tuchlovic, Tuchlovice, okres Kladno