Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství S 1470/14
Popis
Jedná se o prodej pozemků KN 484/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 106 m2, 484/7 o výměře 2001 m2, lesní pozemek, oddělení GP č. 295-68/2017 z pozemku KN 484/7 o výměře 2197 m2, KN 484/12 o výměře 3786 m2, lesní pozemek, oddělený GP č. 695-68/2017 z pozemku KN 484/4 o výměře 8598 m2. Pozemky KN 484/7 a KN 484/12 jsou trvale odňaté z pozemků plnění funkce lesa. Na pozemku KN 484/5 se nachází stavba garáže, která je taktéž předmětem převodu.
Požadovaná cena
1600000
Platnost do
2020-08-28
Telefon
956 205 113
E-mail
alena.struminska@lesycr.cz
Osoba
Alena Strumínská
Útvar
LS Hluboká nad Vltavou
Katastrální území
Hosín, Hosín, okres České Budějovice