Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 915 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2 a pozemek p.č. 914/2 ostatní plocha o výměře 193 m2 vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína (realizace zákonného předkupního práva vlastníka stavby)
Požadovaná cena
105000
Platnost do
2020-08-30
Telefon
956911111
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p., KŘ Ostrava
Katastrální území
Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín, okres Nový Jičín