Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemků p.č. 785/1 druhem ostatní plocha o výměře 24 m2 a pozemku p.č. 776 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 493 m2 oba v k.ú. Kalek, obec Kalek, okres Chomutov.
Požadovaná cena
44979
Platnost do
2020-08-27
Telefon
956233109
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martin Šultys
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Kalek, Kalek, okres Chomutov