Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej části pozemku p. č. 1206, k. ú. Jezdovice
Požadovaná cena
82000
Platnost do
2020-08-31
Telefon
972235335
E-mail
CermakovaV@spravazeleznic.cz
Osoba
Bc. Veronika Čermáková
Útvar
O31
Katastrální území
Jezdovice, Jezdovice, okres Jihlava