Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Díl „c“, o výměře 34 m2, oddělený z pozemku parc. č. 1356/1, druh pozemku vodní plocha, dle GP č. 747-20/2019.
Požadovaná cena
3400
Platnost do
2020-08-29
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Želiv, Želiv, okres Pelhřimov