Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 2599/1 o výměře 25 593 m2 vedený na LV č. 2414 pro obec a k.ú. Ratíškovice jako ostatní plocha - jiná plocha. Původně byl určen pro stavbu dráhy, nachází se podél sousedících zemědělsky obhospodařovaných pozemků, část z něho je rovněž zemědělsky obhospodařována zemědělskou prvovýrobou a z části se jedná o prvek ochrany krajiny s náletovými porosty.
Požadovaná cena
516150
Platnost do
2020-08-30
Telefon
566 593 711
E-mail
koukal@diamo.cz
Osoba
JUDr. Koukal Jaroslav
Katastrální území
Ratíškovice, Ratíškovice, okres Hodonín