Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky parc. č. 2764/11 ostatní plocha, o výměře 3.204 m2 a parc. č. 1509/9, trvalý travní porost o výměře 4.474 m2 v k.ú. Horažďovic, na kterých se nachází zahrádkářská kolonie.
Požadovaná cena
510000
Platnost do
2020-08-31
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV, PS1
Katastrální území
Horažďovice, Horažďovice, okres Klatovy