Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 1939/15 ostatní plocha o výměře 81 m2 dle GP č. 641-175/2019 odměřený z p.č. 1939/2 vše v k.ú. Horní Lomná
Požadovaná cena
35000
Platnost do
2020-08-31
Telefon
956911111
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
LČR, s.p. , KŘ Ostrava
Katastrální území
Horní Lomná, Horní Lomná, okres Frýdek-Místek