Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
spoluvlastnický podíl ve výši id. 65/320 k pozemku p.č. 643/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 363 m2, a k budově č.p. 139, rodinný dům, stojící na pozemcích p.č. 643/1 a 643/2, vše v k.ú. Veverská Bítýška
Požadovaná cena
460000
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. M. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov