Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství S 766/18
Popis
Jedná se o prodej pozemků KN p.č. 1925/3 a 1925/4. Pozemek p.č. 1925/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 116 m2 vznikl dle geometrického plánu č. 1697-556/2018 ze dne 26.7.2018 oddělením z pozemku p.č. 1925/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 502 m2. Pozemek p.č. 1925/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 vznikl dle geometrického plánu č. 1697-556/2018 ze dne 26.7.2018 oddělením z pozemků p.č. 1925/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 502 m2 a p.č. 2095/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2. Pozemky p.č. 1925/3 a p.č.1925/4 jsou součástí zpevněné manipulační plochy v komerčním areálu a přístupové cesty společnosti LAUFEN CZ s.r.o.
Požadovaná cena
65000
Platnost do
2020-08-29
Telefon
956197112
E-mail
olga.rybova@lesycr.cz
Osoba
Olga Rybová
Útvar
LS Tábor
Katastrální území
Bechyně, Bechyně, okres Tábor