Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky: parc. č. 1837/11, 1837/104, 2150/11 a 2150/2, vše vodní plocha, k. ú. Moravský Lačnov
Požadovaná cena
126000
Platnost do
2020-08-03
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Moravský Lačnov, Svitavy, okres Svitavy