Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Popis
Pozemky parc. č. 1910/12, ostatní plocha - silnice, parc. č. 1910/13 a 1910/14, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Svitavy-předměstí
Požadovaná cena
70000
Platnost do
2020-08-03
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
správy majetku
Katastrální území
Svitavy-předměstí, Svitavy, okres Svitavy