Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 325, o výměře 668 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Příbram VI-Březové Hory, č.p. 286, rodinný dům; pozemek parc. č. 213, o výměře 335 m2, druh pozemku – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond; pozemek parc. č. 214, o výměře 132 m2, druh pozemku – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond; vše zapsané na listu vlastnictví č. 12781 pro k.ú. Březové Hory, obec Příbram.
Požadovaná cena
6400000
Platnost do
2020-09-06
Telefon
+420724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Březové Hory, Příbram, okres Příbram