Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 1349/1, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 870 m2, jehož součástí je stavba na KN specifikovaná jako stavba občanského vybavení s č. p.212; pozemek parc. č. 1349/2, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba na KN specifikovaná jako garáž bez č.p a č. ev.; pozemek parc. č. 1349/3, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m2, jehož součástí je stavba na KN specifikovaná jako garáž bez č.p a č. ev.; pozemek parc. č. 1349/4, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba na KN specifikovaná jako garáž bez č.p a č. ev. Vše zapsané na LV č. 22988 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, Katastrální území Kročehlavy, obec Kladno. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
7000000
Platnost do
2020-09-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kročehlavy, Kladno, okres Kladno