Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 84/1, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 332 m2, jehož součástí je stavba ( na KN – stavba občanského vybavení) s č. p. 14, vše zapsané na LV č. 224 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, Katastrální území Bílé Podolí, obec Bílé Podolí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
400000
Platnost do
2020-09-05
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Bílé Podolí, Bílé Podolí, okres Kutná Hora