Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 466/50, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 60949 m2, p.č. 468/47, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1088 m2, p.č. 469/19, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 379 m2, p.č. 467/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 524 m2 a p.č. 470/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1588 m2 , vše zapsané na LV č. 42 pro k.ú. Hlína u Ivančic, obec Hlína. Výše uvedené pozemky tvoří samostatnou enklávu lesních pozemků a částí příjezdových cest v lokalitě U dubu, které přímo sousedí s rozsáhlým komplexem lesa firmy MADREV s.r.o.
Požadovaná cena
1509420
Platnost do
2020-09-07
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Hlína u Ivančic, Hlína, okres Brno-venkov