Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 585, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, zapsaný na LV č. 426 pro k.ú. a obec Krásensko. Jedná se o samostatný pozemek v zastavěné části obce Krásensko, který je součástí veřejného prostranství a vytváří převážně travnatý pás mezi místní komunikací a zástavbou rodinných domů. Na menší části tohoto pozemku je situována přímo místní komunikace obce Krásensko.
Požadovaná cena
1509420
Platnost do
2020-09-07
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Krásensko, Krásensko, okres Vyškov