Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o oplocený areál bývalých kasáren Kolvín. Do čistírny odpadních vod navržené k prodeji je svedena splašková kanalizace z rodinných domů sídliště Kolvín, jejichž prodej je předmětem samostatných příspěvků. Do areálu je dodávána elektrická energie z trafostanice ve vlastnictví VLS ČR, s.p., z níž je zároveň napájena infrastruktura parkoviště Kolvín. Pozemek p.č. 156/5 je oddělený od pozemku p.č. 156/2, pozemek p.č. 826/35 a p.č. 826/36 je oddělený od pozemku p.č. 826/1, pozemek p.č. 826/37 je oddělený od pozemku p.č. 826/17, pozemek p.č. 826/38 je oddělený od pozemku p.č. 826/18, pozemek p.č. 826/42 je oddělený od pozemku p.č. 826/20.
Požadovaná cena
4525000
Platnost do
2020-09-08
Telefon
739532159
E-mail
ivana.sediva@vls.cz
Osoba
Ivana Šedivá
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Skořice v Brdech, Skořice, okres Rokycany