Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku pozemková parcela č. 129, v druhu pozemku trvalý travní porost
Požadovaná cena
2720
Platnost do
2020-09-07
Telefon
495 088 871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Pastviny u Klášterce nad Orlicí, Pastviny, okres Ústí nad Orlicí