Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o dvě bezprostředně na sebe navazující části stavby vodního díla o celkové délce 93 m, oddělené od sebe propustkem a nacházející se na pozemku parc. č. 1321 v k.ú. Netolice. Stavba vodního díla typu úprava koryta vodního toku nezapisovaná do katastru nemovitostí byla vybudována v roce 1967, je vedena v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000891 a názvem „1 (NETOLICE, ODPAD A)“ a upravuje koryto bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10268268, ČHP 1-06-03-029), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Předmětná část stavby má být zrušena v souvislosti s výstavbou dvou tůní.
Požadovaná cena
23920
Platnost do
2020-09-07
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
závod Horní Vltava
Katastrální území
Netolice, Netolice, okres Prachatice