Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1962, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000783 a názvem „2 (Vráto 2 STOKA SEVER)“, o délce 20 m, upravující koryto drobného vodního toku Stoka Sever (IDVT 10245798, ČHP 1-06-03-056), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc. č. 1185/2 v k.ú. České Budějovice 4. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s vybudováním nového propustku.
Požadovaná cena
7752
Platnost do
2020-09-10
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
závod Horní Vltava
Katastrální území
České Budějovice 4, České Budějovice, okres České Budějovice