Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Nově vzniklý pozemek parc. č. 2598/12, o výměře 622 m2, oddělený z pozemku parc. č. 2598/2, druh pozemku vodní plocha dle GP č. 743-6/2017.
Požadovaná cena
31100
Platnost do
2020-09-10
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Mrač, Mrač, okres Benešov