Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1149/3, o výměře 116 m2, druh pozemku trvalý travní porost.
Požadovaná cena
4640
Platnost do
2020-09-10
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Kunemil, Kunemil, okres Havlíčkův Brod