Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek pozemková parcela č. 389, evidovaný v KN jako vodní plocha, jedná se o pozemek bývalého koryta vodního toku
Požadovaná cena
6690
Platnost do
2020-09-14
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Vrbová Lhota, Vrbová Lhota, okres Nymburk