Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1257/18 prodej pozemku p.č. 72/8 , ostatní plocha o výměře 323 m2 k.ú. Oskava
Požadovaná cena
48450
Platnost do
2020-09-16
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ šumperk
Katastrální území
Oskava, Oskava, okres Šumperk