Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Pozemek p.č. 442/2 vzniklý dle GP oddělením z p.p.č. 442 a pozemek p.č. 447/1, oba v k.ú. Růžodol, a pozemek p.č. 1207/2 vzniklý dle GP oddělením z p.p.č.1207 v k.ú. Dolní Jiřetín
Požadovaná cena
2806000
Platnost do
2020-09-21
Telefon
475 672 447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Růžodol, Litvínov, okres Most