Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemků dle geometrického plánu p.č. 444/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95 m2 a p.č. 444/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2 v k.ú. Mlynářovice u Volar, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 444/2.
Požadovaná cena
37000
Platnost do
2020-09-21
Telefon
956 928 315
E-mail
nadezda.trckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Naděžda Trčková
Útvar
Krajské ředitelství České Budějovice
Katastrální území
Mlynářovice u Volar, Volary, okres Prachatice