Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Jedná se o převod nově vzniklé parcely číslo 514/47 (vzniká z p. p. č. 514/4) v k. ú. Cheb dle geometrického plánu č. 6101-134/2019. Na této parcele stojí stavba čistírna odpadních vod, která je v majetku České pošty, s. p.
Požadovaná cena
16800
Platnost do
2020-09-21
Telefon
474636228
E-mail
nedelova@poh.cz
Osoba
Nedělová Dagmar
Útvar
odbor právní a evidence pozemků
Katastrální území
Cheb, Cheb, okres Cheb