Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku p.č. 4766/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 157 m2 v k.ú. Volary, který vznikl dle GP č. 1854-239/2019 oddělením z pozemku p.č. 4766.
Požadovaná cena
55000
Platnost do
2020-09-24
Telefon
956 928 315
E-mail
nadezda.trckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Naděžda Trčková
Útvar
Krajské ředitelství České Budějovice
Katastrální území
Volary, Volary, okres Prachatice