Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej pozemku p.č. 4766/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 278 m2 a p.č. 4766/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k.ú. Volary, které vznikly dle GP č. 1854-239/2019 z pozemku p.č. 4766.
Požadovaná cena
101000
Platnost do
2020-09-24
Telefon
956 928 315
E-mail
nadezda.trckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Naděžda Trčková
Útvar
Krajské ředitelství České Budějovice
Katastrální území
Volary, Volary, okres Prachatice