Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji nově vzniklý pozemek p.č. 676/2 o výměře 243 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oddělený GP č. 155-716/2019 z původního pozemku p.č. 676/2 a pozemek p.č. 676/3 o výměře 84 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Vše je zapsané na LV č. 47 pro k.ú. Zábrdí u Osečné, obec Osečná u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec.
Požadovaná cena
95000
Platnost do
2020-09-24
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Zábrdí u Osečné, Osečná, okres Liberec