Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemky p.č. 3099/1 o výměře 2 830 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 3099/2 o výměře 16 794 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 3099/3 o výměře 3 453 m2, druh pozemku ovocný sad, vše zapsané na LV č. 190 pro k.ú. Chyňava, obec Chyňava u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun.
Požadovaná cena
1150000
Platnost do
2020-09-24
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Chyňava, Chyňava, okres Beroun