Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 1241/10 o výměře 72 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto přirozené nebo upravené, zapsaný na LV č. 5 pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín.
Požadovaná cena
14000
Platnost do
2020-09-24
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Mošnov, Mošnov, okres Nový Jičín