Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Správa železnic, státní organizace
Popis
Prodej p.č. 833/3 jehož součástí je stavba č.p. 708, p.č. 830/3, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 833/1, p.č. 830/8 v k.ú. Opava Předměstí
Požadovaná cena
4670000
Platnost do
2020-09-18
Telefon
972235259
E-mail
frydecka@spravazeleznic.cz
Osoba
Lenka Frýdecká
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Opava-Předměstí, Opava, okres Opava