Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
ministerstvo obrany
Popis
Nabízíme k prodeji nově vzniklý pozemek p.č. 375/111 o výměře 276 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, oddělený GP č. 354-63/2018 z původního pozemku p.č. 375/1, který je zapsaný na LV č. 162 pro k.ú. Hlavenec, obec Hlavenec u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ. Jde o oplocený dvůr a zastavěnou část domu Hlavenec č.p. 96 tvořící spolu s pozemkem st. p.č. 112 a pozemkem p.č. 145/5 jeden funkční celek. Oddělovaný pozemek p.č. 375/111 se stal součástí lesní parcely p.č. 375/1 administrativní chybou katastrálního úřadu.
Požadovaná cena
102000
Platnost do
2020-09-25
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Hlavenec, Hlavenec, okres Praha-východ